Międzyrzec Podlaski (83) 371 22 22
Biała Podlaska (83) 344 45 44

Biała Podlaska
NZOZ T-MED
tel. (83) 344 45 44
Godziny przyjmowania: każdy czwartek od 15.00
Rejestracja: poniedziałek-piątek 8.00-18.00

Międzyrzec Podlaski
CENTRUM MEDYCZNE EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim
tel. (83) 371 22 22
Godziny przyjmowania:
co drugi wtorek od 15.00
Rejestracja: poniedziałek-piątek 8.00-18.00

O mnie

dr n.med. Katarzyna Wójtowicz-Chomicz

Specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2004-2011 pracowałam w Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową SPSK 4 w Lublinie gdzie odbywałam staż, a w dalszej kolejności specjalizację w ramach rezydentury z chorób wewnętrznych. Już podczas studiów medycznych interesowałam się gastrologią, należałam do studenckiego koła naukowego, następnie rozpoczęłam studia doktoranckie.

W 2009 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, a w 2012 roku zdobyłam tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. Od 2012 roku pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w Pracowni Endoskopii oraz Poradni Gastroenterologicznej. W 2017 roku uzyskałam tytuł specjalisty Gastroenterologa. Aby zapewnić wysoki standard opieki gastroenterologicznej cały czas pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc regularnie w konferencjach, sympozjach naukowych oraz kursach endoskopowych.